CE Markering onder de loep

Het Bouwbesluit 2012 stelt strenge eisen aan de compartimentering van een gebouw. Met name de sleutelpositie van deuren ligt onder de loep. Met de komst van de CE Markering voor brandwerende deuren worden wetgeving en normering in Europa geharmoniseerd. Gert van den Berg, consultant Brandveiligheid bij Efectis, vertelt over de veranderingen en gevolgen.

De komst van de CE Markering betekent concreet een harmonisering van de Europese wetgeving voor brandwerende deuren. Het testen van brandwerende deuren volgens de EN 1634-1 en het afgeven van classificaties is één van de activiteiten van Efectis. Deze instelling, voorheen TNO, is het Europese testlaboratorium. Gert van den Berg geeft namens Efectis advies aan nationale en internationale overheden. Daarnaast adviseert hij de Europese Commissie op het gebied van brandveiligheid in gebouwen. Van den Berg reageert opgetogen over de CE Markering: “Ik erken dat het lang geduurd heeft. Het kost nu eenmaal tijd om de neuzen van alle EU-lidstaten dezelfde kant op te krijgen. Maar het begin is er. We leven in Europa. Het vrij verkeer van personen is een groot goed. Die stap moeten we met deuren ook zetten. Bij de oude wetgeving stuitten deurleveranciers vaak op onhandige situaties. Een deur die volledig getest is volgens de Nederlandse wetgeving, mocht in bijvoorbeeld Duitsland niet geïnstalleerd worden. Daar golden aanvullende eisen. Dat is met de CE Markering verleden tijd.”

Overgang

De CE Markering voor brandwerende deuren kent een transitieperiode. Sinds 1 november 2016 is er een CE Markering mogelijk voor industrie, bedrijfs- en garagedeuren en poorten met brandwerende eigenschappen. De verplichting van CE Markering gaat in op 1 november 2019. Er geldt dus een overgangsperiode van 3 jaar. Van den Berg legt uit: “We zijn er nog niet. Zo zijn bijvoorbeeld de normen voor binnendeuren nog niet vastgesteld. Ik verwacht dat dat in 2019 of 2020 gebeurt. Zo’n overgangsperiode kan soms wat onduidelijkheid opleveren. Zo is het volgens de huidige wetgeving niet nodig om deuren te controleren voordat ze bij Efectis getest worden. Je hebt dan wel een deur, maar je weet niet precies uit welke materialen en onderdelen hij bestaat.  Je kunt je afvragen wat zo’n test dan waard is? Volgens de regels van de nieuwe CE Markering zijn die controles al gedaan voordat de deur bij het Efectis-testlab komt. Een flinke verbetering dus.”

Gevolgen voor binnendeuren

De publicatie van de EN 14351-2 moet CE Markering voor binnendeuren mogelijk maken. Tot die tijd blijft het mogelijk om met een classificatiedocument de producten te verhandelen. Hierbij moet nog steeds rekening gehouden worden met eventuele aanvullende documenten. Van den Berg licht toe: “Efectis nam voorheen alleen de brandproeven af. Nu kunnen fabrikanten ook bij ons aankloppen als ze een CE Markering willen. Voor de testprocedures maakt het geen verschil. Die blijven ongewijzigd. We testen de brandwerendheid van deuren aan de hand van de EN 1634-1. Na afloop van de test wordt de prestatie van de deur geclassificeerd in de norm EN 13501-2. Deze norm moet je zien als een knooppunt. Naast de CE Markering blijven we gewoon de classificatiedocumenten afgeven.” 

Bewust bouwen

Als het aankomt op het bewustzijn rondom brandveiligheid in de bouw is Van den Berg gunstig gestemd. Hij meent dat de aandacht voor brandveilig bouwen is toegenomen. Toch ziet Van den Berg ook verbeterpunten. “We hebben een heftige economische crisis achter de rug. Toch heeft de overheid niet bezuinigd op bouw- en brandveiligheid. De Schipholbrand (2005) en de Volendamse cafébrand (2001) hebben echt voor een kentering in het bewustwordingsproces gezorgd. De overheid kwam toen met strengere richtlijnen voor brandveilig bouwen. De controles op die eisen worden streng nageleefd. Toch kan het altijd beter. Er ontbreekt vaak een goed bouwdossier. Essentiële informatie zoals productspecificaties, materiaalkeuze en fotoreportages mist vaak bij de oplevering van een gebouw. Als bouwend Nederland dat op orde brengt, zijn we op de goede weg.”