FAQ Alprokon Brandwerend

Hoe lang is een brandwerend testrapport geldig?

Een testrapport is een nauwkeurige registratie en verslag van een  brandproef. Een dergelijk rapport wordt afgegeven met een oneindige geldigheid. Echter, een meer relevante vraag is hoe lang een testrapport kan worden gebruikt om aan te tonen dat aan de regelgeving wordt voldaan? Het antwoord is eenvoudig: mits de beproefde constructie nog steeds aan de geldende normering voldoet en de geteste constructie niet is gewijzigd blijft het testrapport geldig.

Welke deur- en kozijnafmetingen zijn toelaatbaar volgens het bijbehorende testrapport?

Deuren en kozijnen mogen alleen groter worden uitgevoerd indien tijdens een brandproef bij een geaccrediteerd laboratorium, een vastgestelde overwaarde wordt behaald. Bij een 30 minuten test praten we over minimaal 6 minuten overwaarde. Bij een 60 minuten test gaat het om een vereiste overwaarde van minimaal 8 minuten. Indien gerealiseerd mogen de breedte en hoogte van de deur maximaal 15% worden vergroot ten opzichte van de geteste deurafmetingen. Dit tot een maximale oppervlaktevergroting van 20%.

Zijn deur(en) én kozijn als samenstel getest?

Brandwerende deuren moeten in principe worden toegepast conform de beproefde opstelling, of minimaal gelijkwaardig (kwalitatief) van opbouw zijn. Uitgangspunt is dat de samenstelling van deur(en) en kozijn, compleet met hang- en sluitwerk, op ware grootte getest zijn. Dus ook dubbele deuren.

Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een gebouw?

Zowel eigenaar als gebruiker zijn aansprakelijk voor een gebouw dat niet voldoet aan de regels en/of gebruik dat in strijd is met de regels. Een gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het gebouw. Voor het veilig gebruiken van een gebouw is de gebruiker verantwoordelijk.

Wat houdt ‘Extended Field of Application’ in?

Om ook in de praktijk de brandcompartimentering te optimaliseren, maar ook geteste brandwerende producten breed te kunnen inzetten, zijn er soms aanpassingen wenselijk die afwijken van de beproefde brandwerende constructie. Richtlijnen betreffende deze toegestane ‘uitbreiding van toepassing’ zijn opgenomen in de normen (NEN/EN). Bij een ‘uitbreiding van toepassing’  is het verplicht een deskundigenverklaring te laten opstellen door een geaccrediteerd laboratorium (notified body). Een voorbeeld: deuren, met goed resultaat beproefd in een dubbele deursituatie mogen ook toegepast worden als enkele deur. Andersom is dit niet het geval.

Moet een brandwerende deur zelfsluitend zijn?

Alle brandwerende deuren moeten conform het Bouwbesluit 2012 zelfsluitend zijn uitgevoerd (uitzondering woningtoegangsdeuren). Vaak wordt voldaan aan deze eis door middel van deurdrangers. In gebouwen beveiligd door een brandmeldinstallatie wordt vaak de kleefmagneet ingezet bij het veilig open en dicht houden van de deuren.

Zijn alle brandwerende strippen hetzelfde?

Rode strippen, zwelstrippen, expanderende of opschuimende materialen. Er worden veel termen gebruikt voor brandwerende strippen. Ze hebben wel allemaal dezelfde functie: tijdens brandomstandigheden opvullen van ruimtes en naden, om zo de branddoorslag zo lang mogelijk te tegen te houden, ‘brandwerend’ dus. Echter de eigenschappen van verschillende typen en merken brandwerende materialen verschillen enorm. Denk aan materiaalsamenstelling, expansiefactoren, krachtopbouw, materiaalsamenstelling, residu, stabiliteit en veerkracht. Ieder materiaal gedraagt zich verschillend.