Deurnaalden en vormstabiliteit

(Volledig document lezen en downloaden? (Klik hier)

Door gebruik van bepaalde houtsoorten, het gebruik van stabilisatoren of andere aanpassingen, probeert de fabrikant een deur af te leveren die zo min mogelijk vervormt. Wat betreft de vormstabiliteit van buitendeuren is in BRL 0803 een klasse-indeling (NEN-EN-952) opgenomen welke de maximale uitbuiging van de over de sluitzijde aangeeft.

Hoe wordt deze klasse-indeling bepaald?

Door middel van een praktijkproef. De te testen deuren worden geplaatst in een gesloten situatie waarbij aan de twee zijden een verschillend klimaat wordt gehandhaafd. Volgens testklimaat C van NEN-EN 1121: 23°C/30% vochtigheid aan de ene zijde,  3°C/85% vochtigheid aan de andere zijde van de deur en dit gedurende 28 dagen!

Klasse indeling vormstabiliteit

In de BRL 0803 (beoordelingsrichtlijn) staan de verschillende klassen vermeld die de maximale uitbuiging van de deur over de sluitzijde aangeeft. Hoe hoger de klasse, hoe minder de vervorming.

Klasse        Eisen         Praktijk: te verwachten      
                                       maximale kromming

      0              > 8 mm                > 8 mm
      I              0-8 mm                   8 mm
      II             0-4 mm                   6 mm
      III            0-2 mm                   4 mm

Wist u dat het toepassen van aluminium deurnaalden het vervormingsgedrag aanzienlijk reduceert?

In maart 2015 heeft Alprokon een vormstabiliteitsproef laten uitvoeren bij SHR (Stichting Hout Research). Een klimaatkast vol met deuren (zie foto pag. 5). Van Meranti tot vol multiplex deuren, een willekeurige dwarsdoorsnede van het reguliere aanbod houten deurbladen, een variatie 40 en 54 mm dik, met en zonder deurnaalden. 

Al bij aankomst (!) bij het testlaboratorium bleken de deuren met deurnaalden minder vervormt te zijn als de deuren zonder profielen. Ook bij de tussentijdse metingen (elke week tijdens de 28 dagen proef) bleek dat de toevoeging van het Alprokon deurnaaldprofiel veelal een substantieel voordeel opleverde ten opzichte van het identieke deurblad zonder deurnaald. 

We kunnen stellen, uiteraard onderbouwd door de rapportage van SKH, dat het toepassen van deurnaalden, het kromtrekken, het vervormen van het houten deurblad met ca. 40% reduceert. 

Kromtrekken kant II