Film - Werking Glo-Brite

Wat doet Glo-Brite® voor u als het licht plotseling uitvalt? 

Juist, het wijst u de goede weg in het donker! Natuurlijk moet Glo-Brite®, net als elk glow-in-the-dark materiaal, standaard van energie worden voorzien: met licht "opgeladen" worden  (min. 54 lux/bijv. loopverlichting in het trappenhuis).

Wat is Glo-Brite® (Glow in the dark)?

Het is zogenaamd luminesent materiaal; het zendt licht uit door stoffen. 

Licht
Wordt het luminescente materiaal Glo-Brite® voorzien van energie, van licht dus (minimaal 54 lux) dan komen de zgn. "e-elektronen" in het Glo-Brite® materiaal in een hoger energieniveau. 

Plotseling donker
Het licht valt uit. De e-elektronen vallen direct weer terug naar een lager energieniveau. Het kan een poos duren voordat de e-elektronen weer in de "basispositie" terug zijn. De energie die bij dit "terugvallen" vrijkomt komt  in de vorm van licht. 

Het opgloeien van het materiaal is goed zichtbaar bij plotselinge licht uitval.