NEN 5096:2012 - inbraakwerend

De inbraakwerende producten van Alprokon voldoen aan de NEN 5096:2012. De harmonisatie tussen de Europese en Nederandse norm is een eind gevorderd. De Nederlandse norm 5096:2012 is, op een paar uitzondering na, gelijk aan de Europese norm.

Europese normen NEN-EN 1627, 1628, 1629, 1630 
Inbraakwerendheid dak- of gevelelementen. 

Respectievelijk:

  • NEN-EN 1627 - eisen en kwalifictatie
  • NEN-EN 1628 - statische test
  • NEN-EN 1629 - dynamische test
  • NEN-EN 1630 - test inbraakproef - klasse vaststellen

Nederlandse norm NEN 5096:2012
Inbraakwerendheid dak- of gevelelementen.

Nederlandse norm NEN 5089:2009 
Inbraakwerend hang- en sluitwerk. 

Hang- en sluitwerk moet, in samenhang met constructieve maatregelen, in staat zijn de inbraakwerendheid van ramen en deuren te realiseren. Product- en prestatie eisen gesteld aan hang- en sluitwerk.