Normen, regelgeving en keurmerken

Welke normen zijn geldend op het gebied van deurnaalden en dubbele deuren? En; wat is eigenlijk een NEN-norm? Bent u verplicht deze na te leven? Wat zegt het bouwbesluit? We trachten op eenvoudige wijze een (klein) tipje van de sluier op te lichten.