CE-markering pas na harmonisatie

Eerst geharmoniseerde Europese norm, dan pas sprake van CE-markering.

Op het moment dat de landsnorm en de Europese norm “geharmoniseerd” zijn treedt de Europese Verordening Bouwproducten in werking die voorschrijft dat producten die voldoen aan de gestelde normen moeten voorzien zijn van een “CE-Markering” met bijbehorende prestatieverklaring (DoP). Hiermee geeft de producent aan dat de producteigenschappen zijn bepaald overeenkomstig de voorschriften/Europese norm.

De meest actuele informatie over de Europese Verordening Bouwproducten en eisen gesteld aan prestatieverklaringen vindt u op www.kwaliteitbouwproducten.nl.

De prestatieverklaring behorend bij een CE-markering wordt samengesteld door de fabrikant zelf, echter in gevallen waar bepaalde aspecten zoals constructieve veiligheid of brandwerendheid aan de orde zijn is het verplicht dat er ook door een onafhankelijke derde (“notified body”), zoals bijvoorbeeld Efectis is, onderzoek wordt gedaan naar de prestaties. Denk hier bijvoorbeeld aan brandproeven.

(CE – Conformité Européenne: in overeenstemming met de Europese regelgeving)
(CPR – Construction Product Directive)
(DoP – Declaration of Performance)

Alprokon en CE-markering

Voor de Alprokon-producten is CE-markering momenteel nog niet aan de orde. De normen waar wij mee te maken hebben zijn nog niet geheel geharmoniseerd met de Europese normering.