Voldoen aan "de norm", wat is een norm?

Nederlandse-, Europese, wereldwijde normen - waarom is normalisatie noodzakelijk?

Omdat goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten belangrijk zijn, is "veiligheid" in het geding dan zijn deze afspraken zelfs van levensbelang (brandveiligheid, vluchtveiligheid etc.).

Normalisatie is noodzakelijk om in de samenleving (Nederland, Europa, de wereld!) op elkaar te kunnen afstemmen. In Nederland hebben wij het Nederlands Normalisatie Instituut, een nationaal orgaan, de NEN. 

NEN logo

Deze non-profitorganisatie brengt (vertegenwoordigers van-) belanghebbende partijen (bijvoorbeeld van de vereniging van hang- en sluitwerk) bij elkaar om gezamenlijke, toepasbare afspraken te maken. Door de normen vervolgens te publiceren worden ze voor alle betrokkenen/geïnteresseerden bereikbaar.

Een norm op zich is geen wet. Het Bouwbesluit schrijft voor aan welke norm voldaan moet worden, dat is wel een wettelijke verplichting!

Een norm vormt/beschrijft eigenlijk het minimaal te behalen “niveau”. Naarmate er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden (van bijvoorbeeld materialen, producten, computersystemen, informatievoorziening o.i.d.) wordt het niveau van norm “opgeschaald” zodat bijvoorbeeld fabrikanten “verplicht” worden te innoveren en hun product aan te passen aan een nieuw niveau. Zo worden innovaties binnen de markt en samenleving sneller geïmplementeerd, geaccepteerd en omarmt.

Internationale normen

Iso logo

Niet alleen in Nederland werken wij met normen, elk land heeft zijn eigen normalisatie-instituut, er zijn er wereldwijd 163 (denk bijvoorbeeld aan Duitsland: “Deutsches Institut für Normung”, DIN-normering). NEN houdt intensief contact met de internationale normalisatie organisaties, zoals bijvoorbeeld de ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie). Een samenwerkingsverband tussen deze 163 normalisatie-organisaties vormen de ISO organisatie. Dus internationaal gezien worden door de ISO overkoepelende normen vaststelt. In de bijlagen van zo’n ISO norm staan overzichten weergegeven waar per land uitzonderingen op de ISO-normgeving gemaakt worden.

Europese normen

Er bestaan Nederlandse normen (dus alleen geldend voor Nederland) maar ook Europese normen die door alle deelnemende Europese normalisatie instituten onderschreven worden. De Europese normen worden afgegeven door CEN (Comité Européen de Normalisation – de Europese normalisatie organisatie).

CEN logo

Doel harmonisatie in Europa

Het doel van Europese normen is harmonisatie, de uitwisselbaarheid van genormaliseerde producten, diensten, processen te vergroten. Schengenakkoord: vrij verkeer van personen en goederen wordt nagestreefd. Op het moment dat de norm in een land gelijk is aan de norm in Europa noemen wij deze norm “geharmoniseerd” (hEN – Harmonised European Standards).