Colofon

Aansprakelijkheid, wijzigingen of volledigheid
Alprokon Aluminium sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging vooraf op ieder moment worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Copyright
Alle rechten op de inhoud van deze website zijn het eigendom van Alprokon Aluminium. Informatie op deze website, ongeacht in welke vorm mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Alprokon Aluminium.

Virussen en veiligheid
De inhoud van de website wordt, voor zover mogelijk, gecontroleerd op schadelijke elementen (zoals virussen en malware). Alprokon Aluminium neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die ontstaan is door het gebruik van deze website. Verder kan deze website verwijzingen bevatten naar externe websites en/of instanties die geen onderdeel zijn van Alprokon Aluminium. Alprokon Aluminium is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van dergelijke externe websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke websites.