Wettelijke "grondslag": weerstand tegen inbraak

De wet

Boven alle andere vormen van voorschriften of eisen staat de Nederlandse wet. Die geeft verplichte, bindende voorwaarden aan. Worden deze niet opgevolgd dan is dat strafbaar. Hiervoor kan men daadwerkelijk strafrechtelijk worden vervolgd en veroordeeld. 

De wettelijke verplichting op inbraakwerend gebied staat beschreven in "Het Bouwbesluit" 2012:
Nieuwbouw en Verbouw.

Nieuwbouw: 
In het bouwbesluit staat opgenomen dat “een te bouwen woonfunctie” weerstand moet bieden tegen inbraak. Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen van woningen moeten wanneer zij bereikbaar zijn voor inbrekers inbraakwerend zijn, volgens weerstandsklasse 2, bepaald volgens Nederlands norm NEN 5096. Hiermee wordt gewaarborgd dat nieuw te bouwen woningen worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk en van deugdelijke kozijnen waarop dat hang- en sluitwerk is aangebracht. Hoogwaardig hang- en sluitwerk werkt preventief tegen inbrekers en levert daarmee een bijdrage aan de sociale veiligheid. 

Verbouw:
Op het geheel vernieuwen van deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen van woningen zijn de nieuwbouwvoorschriften onverkort van toepassing.
Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk: voorgeschreven wordt dat de mate van inbraakwerendheid minimaal hetzelfde blijft als de situatie waarop ooit vergunning afgegeven is. Dit voorschrift voorkomt “ondergraven” van het inbraakwerende niveau.