Alprokon en het Corona virus

Geachte relatie,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. Iedereen merkt de gevolgen steeds meer, zowel op zakelijk als ook op persoonlijk vlak. Alprokon Aluminium volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft op basis hiervan verschillende maatregelen genomen.

Voor ons staat de gezondheid van onze medewerkers en klanten en hun achterliggende families centraal waarbij we onze dienstverlening willen kunnen blijven garanderen.

Om een eventuele verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen zullen we de inzet van ons personeel aanpassen en het contact met externe personen zoveel mogelijk beperken. Hierdoor kan het gebeuren dat de reactietijd op e-mails of telefoon soms iets langer kan zijn dan gebruikelijk. Ook bij Alprokon werken zo veel als mogelijk mensen vanuit huis.

Leveringen zullen zoveel mogelijk gecontinueerd worden binnen de normale levertijden. We verwachten op korte termijn geen uitval van producten of langere levertijden door stagnatie in levering van grondstoffen of onderdelen.

Welke maatregelen hebben we genomen die voor u belangrijk zijn?

  • Alle afspraken bij ons of bij u op locatie worden tot een absoluut minimum beperkt en vinden uitsluitend plaats op afspraak.
  • Waar mogelijk zullen we gebruik maken van telefonisch overleg, of overleg via videoconferencing.
  • De bezetting op kantoor wordt tot een minimum teruggebracht en personeel werkt zoveel mogelijk thuis. Hierdoor kan de responstijd iets langer zijn dan u gewend bent.
  • Ons productiepersoneel werkt in verschoven diensten om besmetting onderling zo veel mogelijk te beperken.
  • Het is niet toegestaan bij het afhalen van orders om voorbij onze afhaalbalie te gaan. Blijf achter de balie en volg de instructies op van ons logistieke personeel!

Wij streven er naar om onze klanten zo goed mogelijk te blijven helpen zonder dat dit ten koste gaat van onze kwaliteit en service. De actualiteit volgen we nauwlettend en we zullen waar nodig maatregelen treffen. Als het nodig is om ons beleid aan te passen, zullen we u hiervan uiteraard op de hoogte houden. Alle (ook interne maatregelen) zijn na te lezen op www.alprokon.com.

Pas goed op uzelf en elkaar!

Directie en medewerkers
Alprokon Aluminium Development bv

Bijlagen:
Brief naar de relaties
Beleid inzake het coronavirus