Brandwerend

Alprokon brandwerende deurnaalden en profielen worden toegepast tussen en rondom enkele en dubbele deuren.

Samen met brandwerende deuren leveren ze een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van branddoorslag. De deur(en) en kozijn zorgen, tezamen met het juiste hang- en sluitwerk, voor een brandcompartimentering van bijvoorbeeld 30 of 60 minuten.

Het deurnaaldsysteem met sponningaanslag vormt naast een brandwerende ook een perfecte rookwerende afdichting in combinatie met een valdorpel. Zowel de “koude” (Sa) als de “warme” testen (S200) zijn met maximale overwaarde afgesloten.

Uitgebreide documentatie over onze brandwerende producten kunt u online raadplegen, klik hier.