Elektrische openers

Bijna alle Alprokon deurnaalden kunnen, als optie, voorzien worden van een geïntegreerde elektrische deuropener. Deze is toepasbaar zowel direct achter de deurnaald als achter een sluitplaat.

Bijna alle Alprokon deurnaalden kunnen, als optie, voorzien worden van een geïntegreerde elektrische deuropener. Deze is toepasbaar zowel direct achter de deurnaald (zoals bijvoorbeeld bij de uitvoering 140) als achter een sluitplaat (toegepast bij de P-naalden).

Deze combinatie biedt verschillende voordelen: een esthetisch fraaier uiterlijk, het vergroot het gebruikszeker functioneren en biedt eenvoud voor de installateur. De volgende types openers zijn beschikbaar:

Let op: momenteel wordt het assortiment van onze openers gewijzigd, informeer bij onze adviseurs naar de actuele stand van zaken!! Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0180-205510 of per mail op sales@alprokon.com.

A5000-FB
Elektrische deuropener voor huisdeuren en centrale ingangen.
Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld), belastingsweerstand 5.000 Newton.
Belastbaar 12 of 24 Volt, zowel wissel als gelijkstroom.
Let op: bij brandwerende toepassingen dient u opener type FT500-FB toe te passen !!!

A5001-FB
Identiek aan de A5000-FB, echter voorzien van een dagschootsignalering.

A5300-FB
Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld), belastingsweerstand 5.000 Newton.
Belastbaar 12 of 24 Volt, gelijkstroom.

A5301-FB
Identiek aan de A5300-FB, echter voorzien van een dagschootsignalering.

FT500-FB
Elektrische veiligheidsdeuropener voor inbraakwerende en/of branddeuren.
Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld), belastingsweerstand 8.000 Newton.
Belastbaar 12 of 24 Volt, zowel wissel als gelijkstroom.
Inbraakwerendheid VdS klasse C, nr. Z104001, MPA-gecertificeerd voor branddeuren.

Alle deuropeners zijn standaard voorzien van dubbele spoelen en blusdiode, inclusief schootgeleider voor een gebruikszeker functioneren. Afwijkende modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Let op: bij deze openers zijn alleen hoofdsloten toepasbaar die tenminste 40mm ruimte hebben tussen dag- en nachtschoot!

Kenmerken

  • leverbaar t.b.v. standaard, inbraakwerend en/of brandwerende situaties
  • aansluitbaar op 12 of 24 Volt
  • alleen toepasbaar bij sloten met minimaal 40mm ruimte tussen de schoten
  • niet toepasbaar bij de uitvoeringen 7, 8, 9 en 007 !!

Geïntegreerd in een deurnaald

Deze openers kunnen geïntegreerd worden in (bijna) elk type deurnaald. Afhankelijk van het type naald wordt de opener achter de naald gemonteerd of gemonteerd in combinatie met een speciale sluitplaat: