Van der Valk Hotel Apeldoorn

In Apeldoorn wordt gebouwd aan een nieuw Van der Valk hotel, gelegen aan de Landgoedlaan. Het nieuwe hotel light nabij de A1 en de A50. De nieuwbouw heeft een oppervlakte van circa 20.000 m² en bestaat uit een toren en laagbouw. In de toren en een deel van de laagbouw bevinden zich 151 kamers, in de laagbouw zijn naast een deel van de kamers ook een restaurant, congreszalen en de installatieruimtes te vinden. In een apart gebouw, verbonden met het hoofdgebouw, is een wellness afdeling met zwembad en fitness ondergebracht.

Voor de dubbele deuren in de nieuwbouw is in ruime mate gekozen voor oplossingen van Alprokon Aluminium. Naast de reguliere deurnaalden zonder specifieke veiligheidseisen zijn ook brandwerende en/of geluidswerende producten toegepast. Zo worden bij de brandwerende deuren onder andere de uitvoering 19-1 BRAND, uitvoering 411, uitvoering 416 en uitvoering 700 gebruikt. Bij de nieuwe reguliere deuren worden de uitvoering 19-1 en uitvoering 700 geplaatst.

De levering van deze profielen is verzorgd door onze technische partner IJzerhandel Knoef.
Meer informatie over de nieuwbouw is hier terug te vinden.